Kiedy mogę zapisać się na kurs?

Na kurs można zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii prawa jazdy wieku.

Jakie dokumenty będą potrzebne do zapisania się na kurs?

  • dowód osobisty lub paszport
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (Prawa Jazdy).

Jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

W celu wyrobienia numeru PKK, należy:
  • udać się do fotografa po jedno zdjęcie do prawa jazdy,
  • następnie do lekarza medycyny pracy, po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • (w przypadku osób niepełnoletnich - wypełnić takżę zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przystąpienie do kursu). 
Jeżeli już to mamy, to udajemy się z powyższymi dokumentami oraz dowodem tożsamości (legitymacją w przypadku osób niepełnoletnich) do Wydziału Komunikacji Urzędu stosownego do miejsca zamieszkania - we Wrocławiu jest to Urząd przy Gabrieli Zapolskiej 4.  Tam po wypełnieniu wniosku dostępnego także TUTAJ otrzymamy PKK. Wniosek można też złożyć przez internet na stronie: www.esp.pwpw.pl